News & Activity
แสดง รายการ
แบ่งจ่ายได้นานสูงสุด 12 เดือน สินค้าถึงมือจ่ายครึ่ง หลังเก็บเกี่ยวจ่ายครึ่ง
4 May 2023
การทดลองแก้ความเป็นกรดของน้ำส้มสายชูด้วยสินค้าในโครงการ
4 May 2023
ข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร ที่ประสบปัญหาด้านการเงินและสินเชื่อ บัตรประชาชนใบเดียวลงทะเบียนปุ๋ยแบ่งจ่ายได้
4 May 2023
วงจรชีวิตพืช เกิดจนตายต้องการอะไรบ้าง
4 May 2023
ปลูกเป็นระยะเวลา 5 ปี  โดยไม่ออกผล หลังจากนั้นเราได้มีการบำรุงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยนาคราชคู่ ซึ่งปีต่อมาก็สามารถออกผลได้ [...]
27 April 2023
ลงแปลงนาข้าวแปดริ้วของคุณป้าหนู เปิดใจใช้สินค้าโครงการนาคราชคู่ทั้งแปลง ผลผลิตดีมาก ต้นทุนต่ำลง ลงรอบใหม่แล้วข้าวอายุได้ 50 [...]
5 April 2023