เกี่ยวกับเรา

บริษัท ก้าวหน้า เกษตรพัฒนา 999  ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายช่วยเกษตรกร เราเป็นตัวแทนหลักจากโครงการนาคราชคู่ โครงการเพื่อการเกษตร เป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เหล่าเกษตรกรที่ต้องการใช้ปุ๋ยในงบที่ตัวเองเอื้อมถึง ซึ่งโครงการนี้จะมีหน้าที่จำหน่ายและส่งออกปุ๋ยคุณภาพสูง  ทั้งนี้ ก้าวหน้า เกษตรพัฒนา 999 คือหนึ่งในตัวหลักใหญ่ของโครงการนาคราชคู่ที่จะทำหน้าที่กระจ่ายสินค้าและเปิดรับสมัครเถ้าแก่ปุ๋ยร่วมกับโครงการจำหน่ายปุ๋ยเพื่อสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องชาวไทยได้อย่างทั่วถึง 

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ปุ๋ยของ นาคราชคู่
1. ปุ๋ยมาจากโครงการนาคราชคู่ ภาคภูมิกรุ๊ป โครงการที่อยู่คู่กับเกษตรกรไทยมานับสิบปี ส่งผลให้ผู้ซื้อได้รับปุ๋ยที่ได้มาตรฐานตามปุ๋ยตัวอย่างของโครงการ 100%
2. ตัวปุ๋ยมีราคาคุ้มค่า เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพที่พี่น้องชาวไทยจะได้รับ อีกทั้งยังมีปุ๋ยที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกแทบทุกชนิด ดังนั้นผู้ซื้อสามารถเลือกใช้ปุ๋ยได้ตามความเหมาะสมในการเพาะปลูกของตัวเอง
3. การให้บริการที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อหรือเกษตรกร ทุกท่านสามารถเข้าปรึกษาหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ ก้าวหน้า เกษตรพัฒนา 999 ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ทางก้าวหน้าจะให้บริการและจัดแจงปุ๋ยที่เหมาะสมกับงบในมือคุณให้อย่างยุติธรรม

        โครงการนาคราชคู่ เพื่อการเกษตร ปุ๋ยแบ่งจ่าย คือโครงการที่จะให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม คุ้มค่ากับผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับจากการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยของโครงการ ก้าวหน้า เกษตรพัฒนา 999 สนับสนุนทุกคนให้มีรายได้ด้วยการจำหน่ายปุ๋ยที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร และช่วยเหลือเหล่าเกษตรกรที่ขาดแคลนต้นทุนในการซื้อปุ๋ยด้วยการเลือกใช้โครงการปุ๋ยสินเชื่อเพื่อการเกษตรของภาคภูมิ จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าปุ๋ยเป็นเสมือนแขนและขาของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ และในประเทศไทยมีอาชีพเกษตรกรไปแล้วกว่า 90% ดังนั้นปุ๋ยจึงเป็นสิ่งสำคัญและตัวการหลักที่ทำให้เกษตรกรยังคงประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างมั่นคง